Mesaj către utilizator

Alla Andrieş Dicţionarul include terminologie de specialitate definită în standardele utilizate pe teritoriul Republicii Moldova.
Termenii definiţi corespund exact textului din standard.
În unele cazuri articolele terminologice sunt însoţite de comentarii, care precizează utilizarea termenului.
Comentariile sunt în strictă conformitate cu standardul.
Pentru fiecare articol terminologic este indicat numărul de identificare a standardului, inclusiv numărul articolului din standard, precum şi anul adoptării documentului de către organismul naţional de standardizare.
Termenii din dicţionar, care se repetă (de exemplu: "document"), reprezintă interpretările diferitor standarde.
Atenție! Dicționarul nu se mai actualizează din anul 2017.
Alla Andrieş
alla@andries.eu